Pohde – Strategialuonnos. Perussuomalaisten ryhmäpuheenvuoro

Pohde – Strategialuonnos. Perussuomalaisten ryhmäpuheenvuoro

Aluevaltuustoryhmän ryhmäpuheenvuoro 2.5.2022. – Pohde – Strategialuonnos.

Arvoisa puheenjohtaja. Hyvät aluevaltuutetut, viranhaltijat ja muut läsnäolijat.

Hyvinvointi, terveys ja turvallisuus – yhdessä tehden onnistumme. Näin linjaa kohta vahvistettava strategiamme.

Hyvinvoinnilla tarkoitetaan tietenkin alueen asukkaita, mutta ei tule unohtaa, että hyvinvointialue on 18 000 ihmisen työnantaja. Perussuomalaiset kantavat huolta myös henkilökunnan hyvinvoinnista. Emme halua tilannetta, jossa työntekijöiden vaihtuvuus on edelleen suurta ja sairauslomia paljon.

Tulevaisuudessa on huolehdittava siitä, että työntekijöiden kuuleminen ja vaikutusmahdollisuudet ovat aitoja vuorovaikutustilanteita ja menneisyyteen hitsautuneesta autoritaarisyyteen perustuvasta johtamisjärjestelmästä päästää hiljalleen eroon. Pienillä asioilla on suuri merkitys. Kukaan ei ole tai elä pelkästään työtään varten.

Toiveenamme on, että Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialueella toimivat todellakin ne parhaat osaajat nimenomaan asiakasta palvelevassa rajapinnassa. Paras osaaja ei kuitenkaan ole synonyymi moniosaajalle. Seuraammekin huolestuneena yleistyvää käytäntöä, jossa henkilö ei työpäivän alkaessa tiedä missä joutuu työskentelemään.

Haluamme, että henkilöstön hyvinvoinnin ja osallisuuden tulee näkyä aidosti ja vahvasti jatkossa, kun strategiaa jalkautetaan käytännön tasolle.

Peräänkuulutamme myös rohkeutta vähentää hallintoa, sekä siirtää päätöksentekoa lähemmäs suorittavaa tasoa.

Arvoisa valtuusto.

Strategialuonnoksen indikaattorit aiheuttivat keskustelua erityisen paljon. Tämä on luonnollista, sillä indikaattorit ohjaavat vahvasti tekemistä. Se mitä mitataan ja mihin kiinnitetään huomiota, sitä tehdään.

Voimme nyt lukea sanoja vahvistuu, nousee, pienenee jne. Nämä ovat toki määreitä, mutta olisimme toivoneet, että indikaattorit olisivat olleet selkeämpiä ja enemmän mitattavissa olevia. Vain systemaattinen mittaaminen ja siihen reagointi voi parantaa laatua. Käytännössä toivoisimme jatkossa selkeitä vertailuja, kuten jonotusaika eri palveluihin tällä hetkellä verrattuna tilanteisiin 3kk ja 6 kk kuluttua. Tai paljon puhuttanut hallinnon suhdeluku verrattuna suorittaviin käsiin 12 kk kuluttua.

Olemme varmasti myös yhtä mieltä siitä, että vaikuttavuuden mittaamisessa tulee kiinnittää huomio nimenomaan tuotettuun terveyshyötyyn ja siirtää painopistettä kustannusten mittaamisesta terveyshyödyn mittaamiseen. Silti myös vertailukelposet kustannusvertailut per suorite kautta asiakas tai prosessi ovat edelleen tarpeen.

On totta, että perusterveydenhuollossa vaikuttavuuden mittaamista pidetään vaikeana. Se ei kuitenkaan ole mahdotonta ja siihen tulee pyrkiä.

Julkinen terveydenhuoltomme ei välttämättä ole kovin motivoitunut palautteen vastaanottamiseen, joten yksityisiltä toimijoilta kannattaa ottaa oppia perusprosessien kehittämiseen.

Asioita voi ja pitää mitata sekä tuloksia seurata ja prosesseja muuttaa tarvittaessa. Ennen kuin seurantatavat kehittyvät, onnistumista voidaan kysyä asiakkailta ja työntekijöiltä. Sattumaan epäonnistumisten syynä emme voi aina vaikuttaa, mutta onnistumisten todennäköisyyksiin voimme.

Hyvät kuulijat.

On hyvä palauttaa mieleen, mikä strategia on. Strategia on organisaation suunnitelma, jolla aiotaan päästä haluttuun päämäärään ja joka sisältää konkreettisia tekoja. Kun strategia hyväksytään, siitä tulee yksi hyvinvointialueen tärkeimmistä asiakirjoista. Tässä hyvinvointialuestrategiassa asetamme toimintaa ja taloutta ohjaavia tavoitteita vuoteen 2030 saakka.

Vaikka kyse on tavoitteesta, strategiapaperiin voidaan yrittää vedota sitovana, kun palveluita hankitaan ja kilpailutetaan. Tästä syystä perussuomalaisten ryhmä esittää lisäystä kohtaan, joka käsittelee hiilineutraalisuus tavoitteita ja kuuluu seuraavasti: Teemme aktiivisesti työtä kestävän kehityksen ja hyvinvointia tukevan ympäristön eteen ja tavoittelemme hiilineutraalia toimintaa. Toivoisimme tekstiin tarkennusta: Potilasturvallisuuden ja palveluiden toimivuuden varmistaminen on kuitenkin ensisijaista.

Jo nyt hyvinvointialueen talouteen kohdistuvien paineiden takia kaikkien tehtävien toimenpiteiden tulee olla vaikuttavia ja kustannustehokkaita. Meidän on huolehdittava siitä, ettei mistään tavoitteesta synny kohtuuttomia vaikutuksia esimerkiksi kiinteistöjen tai kulkuneuvojen hankinnan kohdalla.

Perussuomalaiset eivät halua kohdata tilannetta, jossa kotihoidon tiimeille tarjotaan vain sähköpyöriä liikkumiseen tai ambulanssien hankinnassa aletaan kyselemään sähkökäyttöisten mallien perään.

Asiakkaille hiilineutraalisuus voi näkyä laboratoriokyytien harvennuksena tai potilaan pakottamisena etävastaanotolle.

Hiilineutraalisuus liitetään usein myös ruokaan. On ehdottoman tärkeätä, että asiakkaat, jotka eivät itse voi hoiva ja hoitopaikoissa tehdä valintaa syömästään ruoasta, saavat edelleen syödäkseen myös lihaa, kananmunia ja maitotuotteita.

Arvoisa valtuusto

Hyvinvointi, terveys ja turvallisuus – yhdessä tehden onnistumme.

Yhdessä tehden olemme myös laatineet Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialuestrategian. Työhön on osallistunut kattava joukko eri toimijoita: asukkaita, henkilöstöä, poliittisia ryhmiä, yhdistyksiä ja yrityksiä ja muita sidosryhmiä.

Valtuustoryhmän puheenjohtajana esitän kiitoksen kaikille.

Kiitos huomiostanne.

Voimassaolevaan strategiaan pääset tutustumaan täältä:
https://pohde.fi/tietoa-meista/strategia/

 

 

 

 

 

Piditkö lukemastasi? Jaa sisältö sosiaalisessa mediassa