Asiakaspalvelun parantaminen ohjatkoon maakuntauudistusta

Asiakaspalvelun parantaminen ohjatkoon maakuntauudistusta

Pohjois-Pohjanmaan perussuomalaiset kiinnittää huomiota siihen, että Suomessa on useiden hallituskausien aikana pyritty tekemään uudistuksia terveydenhoidon tai aluehallintomallien puitteissa. Nämä ovat epäonnistuneet tai vähintään runsaasti viivästyneet joka kerta. Syinä näyttäisivät olleen halu hyödyntää enemmistöhallitusperiaatetta siten, että hyljeksitään perinteellistä parlamentaarista valmistelua. Tällöin yleensä parin päähallituspuolueen tavoitteilla on yritetty tehdä pitkän aikavälin uudistuksia, ja tämä selittääkin pääosin tähänastiset epäonnistumiset

Maakuntauudistuksessa on omassa Pohjois-Pohjanmaan maakunnassamme tehty hyvää virkamiesvalmistelua kaikilla alueilla. Esimerkiksi sosiaali- ja terveyspuolella on hyviä kehityspolkuja varmistamassa palvelutason säilyttämistä järkevillä taloudellisilla kustannuksilla.

Valitettavasti kuitenkin hallituksen linjaukset tuovat uudistukseen lisää kuluja alueille, joille kulujen lisääminen ei ole tuomassa mitään etua vaan päinvastoin. Perussuomalaiset näkevät tämän rationaalisten hallintoperiaatteiden vastaisena.

Suuri haitta, jota uudistuksessa ollaan tekemässä, on kansallisen tilakeskuksen perustaminen maakunnille. Kaikki tieto osoittaa, että tilakustannukset ovat tämän johdosta kasvamassa jopa kymmeniä prosentteja. Maakuntauudistuksessa ollaan tekemässä samaa virhettä, joka toteutettiin valtionhallinnossa Senaatti-kiinteistöjen osalta. Maakunnan tilakeskus on Senaatti-kiinteistöjen tavoin tavoittelemassa vahvaa tasetta, joka on julkiselle toimijalle tarpeeton, jolloin kulut kasvavat tulevassa maakunnassa tältä osin.

Myös esimerkiksi maakunnan molemmilla pelastuslaitoksilla syntyy paloautokaluston osalta lisää kuluja muuhun kuin varsinaiseen toimintaan. Tämä johtuu siitä, että kun maakunta ei saa ottaa lainaa, niin kaluston rahoitus täytyy ostaa markkinoilta leasing -periaatteella ja rahoitusyhtiöt eivät luonnollisestikaan tarjoa palvelujaan ilmaiseksi.

Voidaankin sanoa, että maakuntauudistuksessa ollaan siirtämässä rahaa asiakaspalvelusta kiinteistöihin ja rahoituspalvelujen käyttöön.

Perussuomalaisten Pohjois-Pohjanmaan piiri ry näkee tarpeellisena toteuttaa aluehallinnon sekä sote-alueen -uudistukset asiakaspalvelulähtöisesti pienin askelin siten, että vältetään tarpeettomia ja asukkaiden kannalta jopa haitallisia toimenpiteitä.

Perussuomalaisten Pohjois-Pohjanmaan piiri ry hallitus

Piditkö lukemastasi? Jaa sisältö sosiaalisessa mediassa