Muutosesitys Pohjois-Pohjanmaan SOTE-järjestämissuunnitelma 2023-2025

Muutosesitys
Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialueen järjestämissuunnitelmaluonnos 17.10.2022
Esitän muutosta Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialueen sosiaali-ja terveyspalveluiden
järjestämissuunnitelmassa 2023-2025 Liitteessä 2, sivulla 93, Oulunkaaren alueelle
sijaitsevan Vaalan osastopaikkojen säilyttämiseksi ja muuttamiseksi riittävän kokoiseksi
kuntoutus-ja arviointiyksiköksi kustannusneutraalisti tasapainottamalla tehostetun
palveluasumisen paikkoja suhteessa kuntoutus-ja arviointiyksikön paikkoihin..
Perustelut: Maantieteellisen sijaintinsa vuoksi maakunnassamme Vaala sijoittuu
maakuntarajalllemme Kainuun kanssa ja jossa välimatkat ovat pitkät esitetyn mallin
mukaisesti ja kunnan sisäisten välimatkojen vuoksi kotihoiton ja kotisairaalatoiminnan
mahdollistaminen nopeasti ikääntyvän väestön kunnassa käy mahdottomaksi
henkilöstöresurssit kunnassa huomioiden. Kotihoidon tehostaminen kunnassa, jossa
välimatkat ovat jopa 60km ihmisten kotien välillä hankalissakin sääolosuhteissa ja
heikkokuntoisilla maanteillä, ei ole realiteettia. Esitetyn järjestämissuunnitelman mukaisesti
lähin kuntoutus-ja arviointiosaston vuodepaikka Vaalalaiselle löytyy Oulusta, 92km päästä,
seuraava Haapavedeltä 105km päästä, Iistä 122km päästä ja Pudasjärvi 159km päästä.
Tiedämme, että kotona ei kaikkea voida hyvästä tahdosta huolimatta hoitaa riittävällä tasolla.
Haluan esitykselläni turvata alueellisesti maakuntamme tasapainon hoivapaikkojen suhteen.
Sairastavuusindeksi, sairaanhoidolliset kustannukset, ikäihmisten osuus kunnan väestöstä
ovat maakuntamme korkeimpia. Kuntakeskuksessa ei ole juurikaan mahdollisuuksia
ikäihmisten asumisen suhteen, eikä tämän kaltaisia ratkaisuja ole nopeasti tulossakaan.
Huomioitavaa on myös, että kuntaan on juuri valmistumassa puoli Suomea kattava vankila,
joka vaikuttaa kunnan väestömäärään. Mikäli osasto lakkautetaan myös sairaanhoitajan
päivystysvastaanotto loppuu ja tämä lisää ensihoidon tarvetta alueella, pitkien välimatkojen
päässä, sekä päivystysmatkustelua johon ei kuljetuskapasiteetti tule riittämään.
Osastotoimissa oleva tämän hetkinen vuodeosaston tekninen kunto on käyttäjien mukaan
hyvä, eikä sitä tule sekoittaa terveysaseman sisäilmaongemiin, joihin on vedottu asian
käsittelyssä aikaisemmin. Hyvinvointialueen tulee arvostaa ammattilaisiaan ja heidän
näkemystään ja kokemustaan, he tuntevat asuinalueensa asukkaiden tarpeet ja
erityisominaisuudet.
Näillä perusteilla ja faktoilla teen muutosesityksen, joka tulee laatia kustannusneutraalisti
siirtämällä taloudellista resurssia järjestämissuunnitelman sisällä.Tässä on huomioitava
yksityisen tehostetun palveluasumisen kustannusnousut jo ensi vuonna, jolla voidaan kattaa
tämän muutosesityksen sisältämät taloudelliset resurssitarpeet. Tilat ja henkilöstö ovat
valmiina, he ovat valmiina kehittämään toimintaa ja edistämään alueen väestön turvallista
ikääntymistä. Hyvinvointialue tulee tarkastelemaan tulevina vuosina järjestämissuunnitelma
kaikesta huolimatta, annetaan maakunnnan perifeerisillä alueilla asuville ihmisille
mahdollisuus elää, työskennellä ja ikääntyä turvallisesti.

Oulussa 17.10.2022
Valtuutettu
Anu Plaketti, Perussuomalaiset

Piditkö lukemastasi? Jaa sisältö sosiaalisessa mediassa