Perussuomalaisten aluevaltuustoryhmän lausunto tarpeenmukaisten sosiaali- ja terveyskeskusten määrittelystä ja määrästä vuosille 2023–2025.

Perussuomalaisten aluevaltuustoryhmän lausunto tarpeenmukaisten sosiaali- ja terveyskeskusten määrittelystä ja määrästä vuosille 2023–2025.

Perussuomalaisten aluevaltuustoryhmän lausunto tarpeenmukaisten sosiaali- ja terveyskeskusten määrittelystä ja määrästä vuosille 2023–2025.

Nyt tehtävässä palveluvalikoiman tarkastelussa on otettava huomioon koko Pohjois-Pohjanmaan alue ja alueiden asukkaiden yhdenvertaisuus. Perussuomalaiset eivät tule tukemaan toimenpiteiden sarjaa, jossa Pohjois-Suomi halutaan vihervasemmiston toimesta tyhjentää ihmisistä ja keskittää asutus asfaltin ja betonin päälle.

Kaikkea Pohteen toimintaa on leimannut koko sen toiminnan aikana kiire ja tälläkin hetkellä näyttää siltä, että tarpeenmukaisten sosiaali- ja terveyskeskusten määrittelystä ja määrästä käydään tarpeetonta kilpajuoksua.

Pohde maksaa vuokraa kiinteistöistä seuraavat kolme vuotta, oli kyseisien seinien sisällä toimintaa tai ei. On luonnollista, että kiinteistöjenomistajat odottavat Pohteelta nopeita päätöksiä ja ovat osaltaan teettäneet laajojakin hankeselvityksiä kiinteistöjen peruskorjauksen tai korvaavan uudisrakentamisen tarpeessa.

Perussuomalaisten valtuustoryhmä haluaa kuitenkin huomauttaa, että tässäkään kiireestä ei saa tulla ajuri. Vaikutuksia tulee arvioida niin asiakkaiden, henkilöstön kuin kustannusvaikutusten näkökulmasta. Vaikutusten ennakkoarviointia asiakkaan ja henkilöstön näkökulmasta tulee tehdä erityisen huolella niissä yksiköissä, jotka ovat arvioinnin alla.

Työvoiman saatavuus eri puolilla aluetta vaihtelee huomattavasti. On vaarana, että tämän sekavan päätöksentekoprosessin ja valtavan kiireen takia menetämme hyvinvointialueen tärkeimmän resurssin, eli työntekijät. Tiedämme, että henkilöstö voi huonosti äkkijyrkissä muutoksissa ja siksi perussuomalaiset ovat asiasta huolissaan.

Väestön vanheneminen on tosiasia. Esimerkiksi Oulussa erityisesti yli 75-vuotta täyttäneiden osuus nousee ennusteiden mukaan 13 prosenttiin vuonna 2024. Uudistuksia tarvitaan, jotta lisääntyneeseen palvelutarpeeseen voidaan vastata. Uudistaminen on kuitenkin eri asia, kuin liian nopeasti toteutettu tarpeeton ja haitallinen muutos.

Digitaaliset sotekeskukset on saaneet vanhusneuvostoilta kiitosta, mutta haluamme kiinnittää huomiota myös ns. ”kivijalka” -toiminnan tarpeellisuuteen. Vaihtoehtoja on oltava kaikille ja kaikenikäisille. Digitaalisten palveluiden käyttö tulee perustua vapaaehtoisuuteen – ei pakkoon.

Kiitämme, että luonnoksessa on tunnistettu Oulun keskustan alueen tilanne. Uusi sote-keskus Oulun keskustan alueelle on välttämätön, sillä Kontinkankaan ja Tuiran hyvinvointikeskuksen palvelut ovat jo lähes kriisiytyneet. Luonnoksessa ei kuitenkaan huomioida 20 000 asukkaan Hiukkavaaran aluetta mitenkään. Perussuomalaisten valtuustoryhmä ehdottaakin, että tulevaisuudessa Pohteen pitäisi tarkastella Hiukkavaaran lapsirikasta aluetta uudestaan.

Pohde on yhtä kuin koko Pohjois-Pohjanmaa. Ei voi olla niin, että Oulun ulkopuolella asuville on varattu vain maksajan rooli. Terveysasemat ovat osa kyläyhteisöjä ja alueen elinvoimaa. Esimerkkinä Vihannin terveysaseman lopettaminen ajaisi kyläläiset yli 100 kilometrin edestakaiseen matkaan tilanteessa, missä julkista liikennettä ei ole. Kela-taksikustannusten kasvu olisi selviö ja todennäköisesti kustannuksia aiheutuisi lisää, kun ihmiset jättäisivät hakeutumatta perustason hoitoon ja kuormittaisivat sitten tilanteen pahentuessa kallista erikoissairaanhoitoa.

Perussuomalaiset valtuustoryhmä on kuullut laajaa kenttää niin potilaita, virkamiehiä kuin alan ammattilaisia ympäri maakuntaa ja ei ole lähtökohdallisesti valmis huonontamaan yhdenkään alueen palveluita. Edellytämme, että ennen kuin jostain vanhasta luovutaan, on voitava esittää, miten uusi korvaava palvelu järjestetään.

Kunnioittaen

Pohjois-Pohjanmaan perussuomalaisten valtuustoryhmä.

 

 

 

 

 

 

 

Piditkö lukemastasi? Jaa sisältö sosiaalisessa mediassa