Pohde – Hallintosääntö. Perussuomalaisten ryhmäpuheenvuoro.

Pohde – Hallintosääntö. Perussuomalaisten ryhmäpuheenvuoro 1.3.2022

Perussuomalaisten ryhmäpuheenvuoro – Pohde – Hallintosääntö

Arvoisa puheenjohtaja

Hyvät aluevaltuuston jäsenet ja muut läsnäolijat.

Keskustelemme tänään tässä salissa ensimmäistä kertaa Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialueen hallintosäännöstä.

Hyvinvointialue on julkisoikeudellinen yhteisö, joka on olemassa siksi, että se järjestää sille laissa säädetyt tehtävät. Lakisääteisien tehtävien lisäksi hyvinvointialue voi ottaa itselleen myös muita tehtäviä, joiden luonnetta ja määrää tulee harkita tarkasti. Julkista rahaa käyttävän hyvinvointialueen tulee koko ajan arvioida rahankäyttöään kriittisesti ja pyrkiä sen tehostamiseen.

Pohjois-Pohjanmaan Perussuomalaisilla on kahdeksan valtuutettua aluevaltuustossa. Heidän tehtävänään on varavaltuutettujen kanssa lautakunnissa, johtokunnissa, aluehallituksessa, sekä muissa toimielimissä varmistaa, ettei rahaa tuhlata mihinkään turhaan.

Pohjois-Pohjanmaan Perussuomalaisten aluevaltuustoryhmä ei hyväksy hallintosäännössä esitettävää, hyvinvointialueen kautta aluevaltuustoryhmille maksettavia ryhmärahaa, jonka suuruudeksi ehdotetaan 5000 euroa vuodessa valtuutettua kohti. Tämä tarkoittaisi lähes 400 000 euron vuosittaista kustannusta hyvinvointialueelle.

Mielestämme tulevat valtionosuudet tulisi käyttää pohjoispohjalaisten sosiaali- ja terveyshoitomenoihin ja pelastuspalveluihin. On kestämätön tilanne, että puolueet haluavat kahmia uutta puoluetuen kaltaista tukea itselleen, kun samalla joudumme säästämään ihmisten palveluista ja etsimään säästöjä aivan kaikkialta.

Lain mukaan hyvinvointialue voi taloudellisesti tukea valtuustoryhmien sisäistä toimintaa. Perussuomalaiset haluavat muistuttaa, että puolueet saavat kuitenkin jo puoluetukea, josta myös piiritoimintaan on lain mukaan jyvitettävä oma osuutensa. Lisäksi luottamushenkilöille maksettavista kokouspalkkioista puolueet perinteisesti ottavat oman siivunsa, niin kutsutun puolueveron, jonka suuruus vaihtelee 10-30% välillä.

Perussuomalaiset huomauttavat, ettei laki velvoita hyvinvointialueita rahoittamaan valtuustoryhmiä, eikä siksikään valtuustoryhmätukia tule Pohjois-Pohjanmaalla ottaa käyttöön. Aluevaltuustoryhmä tuleekin esittämään kyseisen pykälän poistamista.

Arvoisa valtuusto.

Uudessa aluevaltuustossa mukana on 79 uutta ja ratkaisukeskeistä valtuutettua. Uuden valtuuston toiminta on alkanut hyvin ja rakentavassa ilmapiirissä.

Toivon valtuustoryhmän puheenjohtajana, että teemme yhdessä puoluerajoihin katsomatta töitä pohjoispohjalaisten parhaaksi. Matkasta ei tule helppo, rahoitus tulee olemaan tiukassa, kun samalla väestö ikääntyy ja haasteet kasvavat.

Kiitos huomiostanne.

Voimassaolevaan hallintosääntöön pääset tutustumaan täältä.
https://pohjanmaanhyvinvointi.fi/tietoa-meista/selosteet-ja-dokumentit/hallintosaanto/

Piditkö lukemastasi? Jaa sisältö sosiaalisessa mediassa