Pohjois-Pohjanmaan Perussuomalaiset vaativat toimia Talvivaaran jätevesien käsittelyyn

Perussuomalaisten Pohjois-Pohjanmaan piiri jätti ylimääräisessä kokouksessaan 28.6 seuraavan julkilausuman:

Pohjois-Pohjanmaan Perussuomalaiset vaativat toimia Talvivaaran jätevesien käsittelyyn

Eduskunta esittää vuoden toisessa lisätalousarviossa 112 milj. euron lisäystä Terrafame Oy:n oman pääoman korottamiseen.

Pohjois-Pohjanmaan Perussuomalaisten mielestä on erittäin hyvä, että hallitus on määrätietoisin ottein lähtenyt ratkaisemaan Talvivaaran kaivoksen ongelmia. Samalla katsomme, että riittävä osa tästä nyt myönnettävästä tuesta olisi korvamerkittävä kunnollisen jätevesipuhdistamon rakentamiseksi Talvivaaraan. Mielestämme kaivoksen jätevesiä ei tulisi johtaa kaivosalueelta pois muutoin kuin riittävästi puhdistettuna, jotta luonto tai vesistöt eivät saastu. Puhdistamon suunnittelussa ja rakentamisessa tulisikin käyttää parasta mahdollista käytettävissä olevaa asiantuntemusta.

Nyt esitetystä määrärahasta on tarkoitus käyttää 2 miljoonaa euroa jätevesien puhdistuksen pilotointiin. Näemme, että tässä on myös mahdollisuus antaa näyttöjä Suomen cleantech -osaamisesta. Tämä voisi tulevaisuudessa edistää Suomen vientiä ympäristöteknologian saralla ja lisätä työpaikkoja myös Pohjois-Suomeen.

Mahdollisissa tulevissa kaivoshankkeissa on erityisesti otettava huomioon se, ettei kaivoksesta aiheudu haittaa ympäristölle, alueen asukkaille, matkailulle ja muille elinkeinoille. Pohjois-Pohjanmaan Perussuomalaiset eivät hyväksy sitä, että kaivostoiminnan aiheuttamat ympäristötuhot ja niiden ehkäisy jäisivät enää tulevaisuudessa veronmaksajien kontolle.

Perussuomalaisten Pohjois-Pohjanmaan piiri ry tukee puoluesihteeri Riikka Slunga-Poutsalon valintaa puoluesihteeriksi seuraavalle toimikaudelle.

Piditkö lukemastasi? Jaa sisältö sosiaalisessa mediassa