Kuntalaisaloite tuhottiin Limingassa

Limingassa kerätään kuntalaisten nimiä kuntalaisaloitteeseen, jossa vaaditaan tarkempia selvityksiä siitä, millaisia hyötyjä tai haittoja mahdollisesta hätämajoitusyksikön perustamisesta on. Mikäli viisi prosenttia kunnan äänioikeutetuista asukkaista allekirjoittaa aloitteen, valtuusto voi kuntalain mukaisesti päättää neuvoa-antavan kansanäänestyksen järjestämisestä. Aloite on laitettu alulle kuntalaisten toiveesta ja aloitteen alkuperäinen tarkoitus ei ole ollut poliittinen, vaikka aloitteen perustajaksi on merkitty perussuomalaisten kunnanvaltuutettu Asko Laukkanen.

– Aloitteesta on tullut poliittinen, koska media on sen politisoinut. Nyt näyttää siltä, että myös Arina ja virkamiehet ovat sen politisoineet, kertoo Perussuomalaisten Pohjois-Pohjanmaan piirin puheenjohtaja Jari-Pekka Teurajärvi.

Aloite poistettiin torstaina Limingan S-marketista ja Tupoksen Salesta. Osuuskauppa Arinan markkinointijohtaja Pasi Ruuskasen mukaan poistamisen syynä on Arinan yleinen linja, jonka mukaan poliittinen toiminta pidetään kaupan ovien ulkopuolella. S-marketista perussuomalaiset saivat aloitteen takaisin, mutta Salessa allekirjoituksia sisältänyt aloite oli tuhottu ilman lupaa.

– En ymmärrä, miksi kuntalaisaloitetta pidetään enemmän poliittisena toimintana, kuin esimerkiksi eduskuntavaaliehdokkaiden kampanjointia. Ehdokkaat ovat saaneet kampanjoida Arinan kauppojen sisätiloissa, ihmettelee Liminka-Lumijoen Perussuomalaisten sihteeri Tuomas Okkonen.

Perussuomalaiset harkitsevat rikosilmoitusta asian osalta. Arinan on linjannut kuntalaisaloitteen poliittiseksi toiminnaksi ja perussuomalaisten mielestä tuhotun aloitteen osalta on kysymyksessä rikos poliittisia oikeuksia vastaan.

– Tässä rikoksessa on perussuomalaisten näkökulmasta kysymys siitä, että joku estää toisen oikeutta käyttää poliittisia vapauksiaan ja käyttää tässä hyväkseen väkivaltaa tai muuta vakavan vaaran aiheuttamista. Poliittisella vapaudella tarkoitetaan oikeutta perustaa ja kuulua yhdistykseen, oikeutta osallistua kulkueisiin ja muihin yleisiin kokouksiin sekä oikeutta mielipiteen julkiseen ilmaisuun. Rikoksesta on kysymys myös, jos edellä kuvatulla tavalla uhkaamalla saa toisen toimimaan poliittisesti omaa tahtoaan vastaan. Rikoksesta voidaan tuomita rangaistukseksi sakkoa tai vankeutta, jonka pituus vaihtelee neljästätoista päivästä kahteen vuoteen. Myös teon yritys on kiellettyä, kertoo Teurajärvi.

Tuhotun kansalaisaloitteen allekirjoittajan näkökulmasta on rikottu Suomen perustuslain 12 pykälää: ”Jokaisella on sananvapaus. Sananvapauteen sisältyy oikeus ilmaista, julkistaa ja vastaanottaa tietoja, mielipiteitä ja muita viestejä kenenkään ennakolta estämättä.”

– Nyt on kansalaiselta estetty mahdollisuus ilmaista mielipide, tuhoamalla allekirjoitettu kansalaisaloite. Mielestäni rikos on vakava ja sotii ihmisten tärkeimpiä oikeuksia vastaan, pohtii Perussuomalaisten Pohjois-Pohjanmaan piirisihteeri Henna Kupsala.

– Kaikista kaupoista saatiin alunperin lupa sijoittaa aloite sisätiloihin. Eräs kansalainen pohti ääneen, että onko kuntalaisaloitteen asia ollut väärä, koska Limingan valtuuston puheenjohtaja on halunnut kovasti paikkakunnalle turvapaikanhakijoiden hätämajoitusyksikköä ja hänen vanhempansa istuvat Arinan hallituksessa, kertoo Teurajärvi.

Yleisten kirjastojen neuvoston lausunnon mukaan kirjastot ovat Suomessa merkittävä kansanvallan toteuttaja. Ne ovat yhteiskunnallisen ja muun tiedon saannin ja jakamisen paikkoja, jotka ovat kaikkien ulottuvilla. Kirjastot tukevat kuntalaisten osallistumista ja kansalaistoimintaa myös tarjoamalla mahdollisuuden kansalaisadressien keräämiselle.

– Limingassa kuntalaisaloitteen allekirjoittaminen on tehty vaikeaksi, koska kunta ei käytä sähköistä kuntalaisaloite.fi -palvelua ja lisäksi kunnan kirjasto- ja kulttuurijohtaja Janne Nevala ei suostunut ottamaan aloitetta vastaan. Saimme kieltävän päätöksen asiasta kirjallisena, kertoo Okkonen.

Hätämajoitusyksikkö on tänään käsiteltävänä Limingan kunnanvaltuustossa.

lähteet:

http://www.kaleva.fi/uutiset/oulu/limingassa-kerataan-adressia-hatamajoitusyksikosta-halutaan-lisatietoja/707141/

http://www.kaleva.fi/uutiset/oulu/hatamajoitusadressi-poistettiin-s-kaupoista-limingassa/707210/

http://www.minilex.fi/a/poliittisten-toimintavapauksien-loukkaaminen-on-mielipiteenvapauden-rajoittamista

http://www.kirjastot.fi/fi/neuvosto/neuvoston-lausunnot/lausunto-kansalaisaloitteiden-ja-muiden-adressien-keraamisesta-kirjastoissa/

Kirjoitettu 21.9.2015

Piditkö lukemastasi? Jaa sisältö sosiaalisessa mediassa