Perussuomalaisilta hallintovalitus Raahen vaalilautakunnasta ja -toimikunnista

”Raahessa ja Lumijoella syntyneet hallintovalitukset ovat yksi osatekijä puolueen terästäytymisessä vaalilautakunta-asioissa”, toteaa Pohjois-Suomen PS-järjestösihteeri Joukamo Kortesalmi.

– Olemme havainneet erityisesti valtapuolue keskustan rohmunneen järjestelmällisesti haltuunsa vaalilain mukaan muille kuuluvia vaalilautakuntapaikkoja pitkin työaluettani Pohjois- ja Itä-Suomessa.

– Uppiniskaisimmat ja umpi-kepulaisimmat kunnat tuntuvat olevan tunteettomia vaalilain noudattamiselle, jolloin asiantilan korjaamisessa joudutaan etenemään aina hallintovalituksiin asti.

Lumijoella jouduttiin turvautumaan valitustiehen, koska kunta ei oikaissut Perussuomalaisten mielestä virheellistä ja vaalilain vastaista päätöstä jo aikaisemmin tehdyllä oikaisuvaatimuksella, kuten monissa muissa pohjoisen kunnissa on suosiolla tapahtunut. Nyt tähän samaan kastiin on päässyt mukaan myös Raahen kaupunki.

Kuusamossa kaupunginvaltuutettuna ja kaupunginhallituksen PS-jäsenenä toimiva Kortesalmi kertoo esimerkin omasta kotikunnastaan.

– Viime kuntavaalien alla jouduimme tekemään täällä asiasta oikaisuvaatimuksen. Ja myös nyt, vaikka meillä on kaksi paikkaa kaupunginhallituksessa, yritettiin vaatimustemme mukaista pohjaesitystä yllättäen muuttaa kesken kaupunginhallituksen kokouksen siten, että Perussuomalaisilta olisi riisuttu pois paikka vaalitoimikunnasta. Sitkeän väännön jälkeen saimme pidettyä puolemme.

– EU –vaalien alla vaalilautakunta-asiassa jouduttiin jättämään oikaisuvaatimus Haapajärvellä kaupunginvaltuutettu Matti Viitalan ja Haapajärven Perussuomalaiset ry:n puheenjohtajan Lasse Vuolteenahon toimesta ja asiantila korjaantuikin.

Nyt eduskuntavaaleja varten asetetuista vaalilautakunnista on oikaisuvaatimus jätetty jo Nivalassa vaalipiirin etelälaidalla Nivalan Perussuomalaiset ry:n puheenjohtajan Eero Erkkilän ja sihteerin Tuula Ekdahlin toimesta. Samoin on toimittu Lumijoella paikallisyhdistyksen puheenjohtaja Marko Pernun ja sihteeri Tuomas Okkosen vaatimuksesta niin kuin myös Oulaisissa paikallisyhdistyksen puheenjohtajan Marko Honkalan ja sihteeri Eeva Tyyskän esityksestä.

Myös Raahen Perussuomalaiset ry:n puheenjohtaja Eeva Mosorin ja sihteeri Arvo Latomaa ovat jättäneet Raahen kaupunginhallitukselle 1.3. päivätyn oikaisuvaatimuksen yhden vaalilautakunnan täyttämisestä ja vaalitoimikunnan asettamisesta sekä vaalilautakunnasta Raahen kaupungin alueella olevia laitoksia varten.

Kortesalmi muistuttaa puolueen paikallisyhdistyksiä siitä, että niiden on tehtävä kunnanhallituksille esitykset omista edustajistansa vaalilautakuntiin.

– Fiksuimmat kunnat pyytävät eri puolueiden paikallisyhdistyksiltä esityksiä vaalilautakuntien jäsenistä.

Järjestösihteeri Joukamo Kortesalmi teroittaa edelleen sitä, että vaalilautakunnat tulevat parhaillaan uuteen käsittelyyn, tällä kertaa eduskuntavaalien tiimoilta.

– Tarvittaessa avustan paikallisyhdistyksiämme myös näissä vaalilautakunta-asioissa aina oikaisuvaatimuksia ja varsinaisia valituksia myöten!

Kortesalmi pitää vanhojen puolueiden – erityisesti keskustan – toimintatapaa vaalilautakunta-asioissa selkeästi yhtä kansanosaa sortavana ja ylimielisenä toimintatapana.

Raahen Perussuomalaiset ry:n puheenjohtaja Eeva Mosorin ja sihteeri Arvo Latomaa ovat jättäneet Raahen kaupunginhallitukselle 1.3. päivätyn oikaisuvaatimuksen yhden vaalilautakunnan täyttämisestä ja vaalitoimikunnan asettamisesta sekä vaalilautakunnasta Raahen kaupungin alueella olevia laitoksia varten.

Koska kaupunki ei oikaissut asiaa, siitä jätettiin hallintovalitus.

Raahen Perussuomalaiset ry:n ja Eeva Mosorinin sekä Arvo Latomaan jättämä eduskuntavaalien vaalilautakunnan ja -toimikuntien nimeämisen liittyvä hallintovalitus kuuluu sanatarkasti seuraavasti:

 

– Raahen Perussuomalaiset ry vaatii, että Perussuomalaisten edustajiksi Raahen vaalilautakuntaan numero 6. valitaan: varsinaiseksi jäseneksi Lasse Mikkola ja Raahen sairaalan vaalitoimikuntaan varajäseneksi Sari Niemelä sekä Vaalilautakuntaan Raahen kaupungin alueella olevia laitoksia varten varsinaiseksi jäseneksi Jori Ylipahkala.

– Vaadimme Raahen kaupunkia korvaamaan valittajille asian vireille panosta aiheutuneet oikeudenhaun kustannukset.

– Vaadimme myös asian pikaista käsittelyä, koska eduskuntavaalit ovat jo 19.4.2015.

Perusteluina Raahen Perussuomalaiset ry esittää seuraavaa:

– Me allekirjoittaneet Raahen Perussuomalaiset ry:n toimihenkilöt ja Raahen Perussuomalaiset ry jätämme paikallisyhdistyksemme valtuuttamina hallintovalituksen Raahen kaupunginhallituksen kokouksen 16.2.2015 päätöksestä § 62 Vaalilautakuntien asettaminen vuoden 2015 eduskuntavaaleja varten ja § 63 Vaalitoimikuntien asettaminen vuoden 2015 eduskuntavaaleja varten äänestysalue 6 ja Raahen sairaalan vaalitoimikunnan sekä Vaalilautakunta Raahen kaupungin alueella olevia laitoksia varten osalta.
Olemme jättäneet asiasta 1.3.2015 oikaisuvaatimuksen, mitä Raahen kaupunginhallitus ei ole kokouksessaan 9.3.2015 94 § ja 95§ korjannut.

– Mielestämme tehty päätös loukkaa vaalilain 15 § sisältöä ja henkeä. Vaalilautakuntien ja vaalitoimikuntien jäsenten, että niiden varajäsenten tulee mahdollisuuksien mukaan edustaa edellisissä eduskuntavaaleissa ehdokkaita asettaneita puolueita ja äänestäjäryhmiä.

– Perussuomalaiset olivat viime eduskuntavaaleissa – siis juuri niissä, minkä perusteella vaalilain mukaan vaalilautakunnat eduskuntavaaleja varten asetetaan – selkeästi vaalipiirin toiseksi suurin puolue kannatuksen ollessa 20,1 %.

– Perussuomalaisille kuuluu siten vaalilain mukaan Raahen kaupungissa varsinaisen jäsenen ja varajäsenen paikka kaikkiin viisijäsenisiin vaalilautakuntiin ja samoin kaikkiin kolmijäsenisiin vaalitoimikuntiin.

– Vaalilautakuntien kokoonpanoihin on lakien voimalla määrätty laajapohjainen poliittinen edustavuus, jolloin poliittinen valvonta sekä ennalta ehkäisee mahdollisia vaalivilpin yrityksiä että lisää vaalitapahtuman ja ääntenlaskennan yleistä uskottavuutta ja estää esimerkiksi valtapuolue keskustan luottamuspaikkarohmuamisen vaalilautakunnissa ja -toimikunnissa.

– Ainoa syy, minkä vuoksi Perussuomalaisten edustajaa ei ole valittu Raahen kaupungin äänestysalueen 6. vaalilautakuntaan, onkin siten se, että Perussuomalaisia on haluttu tietoisesti syrjiä muihin puolueisiin verrattuna. Sen vuoksi tehty syrjivä päätös on paitsi vaalilain vastainen niin myös hallintomenettelylain edellyttämän hyvän hallintomenettelyn vastainen ja loukkaa lisäksi kuntalain yhdenvertaisuusperiaatetta.

– On siis ollut kaikki mahdollisuudet tehdä sellainen päätös, että Perussuomalaisten edustaja olisi valittu varsinaiseksi jäseneksi kaikkiin vaalilautakuntiin ja vaalitoimikuntiin. Mitään sellaista syytä ei ole esitetty eikä voida esittää, ettei tällainen valinta olisi ollut kaikin puolin täysin mahdollista. Ainoa syy, minkä vuoksi tällaista valintaa ei ole tehty, onkin siten se, että Perussuomalaisia on haluttu tietoisesti syrjiä muihin puolueisiin verrattuna. Sen vuoksi tehty syrjivä päätös on paitsi vaalilain vastainen niin myös hallintomenettelylain edellyttämän hyvän hallintomenettelyn vastainen ja loukkaa lisäksi kuntalain yhdenvertaisuusperiaatetta.

– Vaalilain soveltamisesta on selkeät oikeusministeriön ohjeet ja soveltamisesta on myös lukuisia Korkeimman Hallinto-oikeuden (KHO) ennakkotapauksia.

– Vaalilaki on ollut tältä osin voimassa jo lukuisten vaalien aikana. Tämän vuoksi ei voi olla mahdollista, että Raahen kaupunki ja sen virkavastuulla toimivat virkamiehet ja kaupunginhallituksen luottamushenkilöjäsenet eivät olisi muka tienneet vaalilain ehdottomista määräyksistä.

– Huomautamme vielä, että Perussuomalaisten edustajina ja puolueen mandaatilla voivat esiintyä vain Raahen Perussuomalaiset ry:n tunnustamat edustajat.

– Selvyyden vuoksi on enemmän kuin suotavaa, että jokaisen vaalilautakuntaan varsinaiseksi jäseneksi tai varajäseneksi valitun kohdalla tuodaan esiin se, minkä puolueen mandaatilla hänet on luottamustehtävään valittu.

Kirjoitettu 19.3.2015

Piditkö lukemastasi? Jaa sisältö sosiaalisessa mediassa